Aan alle goede dingen komt een eind

Met ingang van 1 januari 2019 is aan Marcel Oonk eervol ontslag verleend als notaris te Vlissingen. Een imposante carrière in het notariaat komt daarmee tot een einde en een nieuwe periode breekt aan, zowel voor Marcel als voor Sauer & Oonk. Uiteraard staan we daarbij stil en stellen we klanten en relaties in de gelegenheid om afscheid te nemen van Marcel als notaris. Met u verwachten wij dat we hem nog zeer regelmatig in goede gezondheid zullen tegenkomen op kantoor, in het Vlissingse en ver daarbuiten!

Op woensdag 23 januari 2019 bent u van harte welkom tussen 15:00 - 19:00 uur in Hotel Arion in Vlissingen om Marcel de hand te schudden, een praatje met hem te maken, anekdotes op te halen en dergelijke. U zult zien dat hij terzijde wordt gestaan door twee dames: Quirine Claas en Cindy Roosenburg. Quirine neemt het protocol over [dat zijn alle akten en dossiers] van Marcel, en neemt tot haar benoeming voor hem waar. Cindy neemt zijn werk als sectiehoofd in het ondernemingsrecht over. Samen met Anthonie Jacobse en Eric Sturkenboom zijn zij de komende jaren het juridische gezicht van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen. Mede vanwege de bijdrage van Marcel aan de groei en de gezondheid van de organisatie verandert de kantoornaam niet: het is en blijft een begrip!

Indien u zich afvraagt waarmee u Marcel ter gelegenheid van zijn afscheid een plezier kunt doen hebben wij de volgende tip voor u.

Sinds jaar en dag zwemt Marcel in zee met de Stichting Zwemmen langs Walcheren, die daarmee geld inzamelt voor onderzoek naar en de strijd tegen ALS. U kunt een donatie storten voor Stichting ALS Zeeland op rekeningnummer
NL 61 RABO 0168 8271 66 ten name van Stichting ALS Zeeland onder vermelding van 'Afscheid van Marcel Oonk'. 

Uiteraard mag u het ook met een envelop doen; er zal daarvoor een doos worden neergezet. Namens Marcel bij voorbaat bedankt!

Komt u ook?

Marcel en wij stellen uw komst op prijs. Met het oog op het welzijn van de inwendige mens, vinden wij het fijn als u uw komst wilt bevestigen door aanmelding via de website.

Datum wo 23 januari 2019
Tijd 15:00 - 19:00 uur
Locatie Hotel Arion, Vlissingen

 

Naam

Gasten toevoegen

Indien vragen of opmerkingen over deze uitnodiging daartoe aanleiding geven kunt u contact opnemen met Ilse Groeneweg, groeneweg@sauerenoonk.nl of 06-42252045